Newsec/Go'Bolig
Hvem er Go'Bolig?

Go’Bolig er din udlejer, og det er os, der står for fremvisninger, lejekontrakter osv. Som ny lejer er du i dialog med os indtil indflytning og igen fra den dag, du opsiger dit lejemål.  

Hvem er Newsec?

Newsec er ejendommens administrator og dem, du skal rette spørgsmål om husleje, betalinger osv. til, mens du bor i lejemålet. Det er ligeledes Newsec, der senest 14 dage efter indflytningssynet skal have modtaget din fejl-og mangelliste. Oplever du fejl og mangler efter de 14 dage, bør du tage kontakt til viceværten.

Fejl og mangler
Hvem skal jeg kontakte ved fejl og mangler?

Oplever du fejl og mangler i løbet af de første uger, skal du nedskrive disse på fejl- og mangellisten, som du sender til Newsec. Dette skal ske senest 14 dage efter indflytningssynet. Opstår fejlene efter 14 dage, skal du tage direkte kontakt til ejendommens vicevært, der vil vurdere, om fejlene skal udbedres.

Hvad er en 1-års og en 5-års gennemgang?

Henholdsvis 1 år og 5 år efter ejendommens opførelse afholder ejendommens byggesagkyndige og hovedentreprenør en gennemgang, hvor de undersøger ejendommens fejl og mangler (f.eks. vippende klinker, utætte fuger, sætningsskaber osv.). Inden gennemgangen får du udleveret en fejl- og mangelliste, hvor du noterer fejl og mangler i dit specifikke lejemål. Disse fremsendes til ejendommens byggesagkyndige og hovedentreprenør, der besigtiger dit lejemål og gennemgår punkterne på listen. De bedømmer så hvilke skader, der skal udbedres.

Ofte er det ikke nødvendigt, at du er hjemme på dagen for gennemgangen – de skal blot låne din nøgle. Nøgleoverdragelsen aftales individuelt.

Ombygning og vedligehold
Må jeg ombygge mit lejemål?

Det er tilladt at ombygge dit lejemål, hvis det ved fraflytning kan reetableres 100% uden tegn på at have været ændret. Du står selv for reetableringen, og lejemålet skal have samme stand ved fraflytning som ved indflytning.

Har jeg vedligeholdelsespligt?

Du har indvendig vedligeholdelsespligt, hvilket dækker over, at du ved fraflytning hæfter for, at vægge, lofter, træværk og gulv er i god stand. Tilsvarende skal du sørge for løbende at holde hårde hvidevarer pæne og velholdte.

Den indvendige vedligeholdelsespligt betyder, at der som minimum typisk skal males vægge og lakeres gulve, når du fraflytter lejemålet. Hvis du vælger selv at istandsætte lejemålet, skal dette udføres med håndværksmæssig kvalitet. Derudover skal istandsættelsen være afsluttet ved fraflytningssynet.

De fleste vælger at lade os klare istandsættelsen, og her foregår istandsættelsen efter fraflytningssynet. Her skal du blot sørge for, at lejemålet er tømt og hovedrengjort ved flyttesynet.

Opsigelse og udflytning
Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

Du opsiger dit lejemål ved at sende en opsigelse til Newsec 3 måneder før ønsket fraflytning. Ønsker du fraflytning før, vil vi gerne forsøge at udleje lejemålet til en dato, der ligger forud for den officielle fraflytningsdato. Lykkes den hurtige genudlejning, får du den resterende forudbetalte leje udbetalt. Hvis ikke det lykkes at udleje lejemålet før tid, hæfter du for lejemålet indtil 3 måneder efter din opsigelse, og du vil således ikke få dele af din forudbetalte leje retur.

Hvordan fungerer genudlejningen?

Så snart Newsec har modtaget din opsigelse, vil du blive kontaktet af Go’Bolig med henblik på fremvisning for nye, potentielle lejere.

NB! Du har pligt til at stille dit lejemål til rådighed for fremvisning, jf. lejelovens §97.

Hvad indebærer min istandsættelsespligt?

Din pligt til istandsættelse hænger sammen med din indvendige vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at du ved fraflytning hæfter for, at vægge, lofter, træværk, gulv og inventar er i god stand. Tilsvarende skal du sørge for løbende at holde hårde hvidevarer pæne og velholdte.

Den indvendige vedligeholdelsespligt betyder, at der som minimum typisk skal males vægge og lakeres gulve, når du fraflytter lejemålet. Hvis du vælger selv at istandsætte lejemålet, skal dette udføres i håndværksmæssig kvalitet. Derudover skal istandsættelsen være afsluttet ved fraflytningssynet.

De fleste vælger at lade os klare istandsættelsen, og her foregår istandsættelsen efter fraflytningssynet. Her skal du blot sørge for, at lejemålet er tømt og hovedrengjort ved flyttesynet.

Hvornår kan jeg forvente en flytteafregning?

Du kan forvente en flytteafregning 6-8 uger efter fraflytningssynet.

ConveyThis