Boligtyper m.m.
Hvordan definerer I de forskellige boligtyper?

Hos Go’Bolig udlejer vi både studieboliger, lejligheder og rækkehuse. Vi definerer boligtyperne således:

  • Studiebolig: En studiebolig er en mindre lejlighed (typisk 1-værelses eller 2-værelses) hvor det er et krav, at lejer er under uddannelse. Alle vores studieboliger har eget køkken og bad.

 

  • Lejlighed: En lejlighed er et lejemål i en større ejendom bestående af køkken, badeværelse og x antal opholdsrum/værelser. Nogle af vores lejligheder har altan og/eller svalegang, og i flere af vores ejendomme har lejerne brugsret til en fælles tagterrasse.

 

  • Rækkehus: Et rækkehus er et hus, der enten er sammenhængende med eller tæt på et eller flere lignende huse. Her har lejer udgang til et privat udeareal i form af en terrasse, have eller lignende. Vores rækkehuse er i 2-3 etager og typisk større end vores lejligheder.

 

  • Seniorbolig: Vores seniorboliger er målrettet lejere over 55 år uden hjemmeboende børn. Her er fællesskab og tryghed nøgleordet, og vi lægger op til et stort fællesskab lejerne imellem. 
Hvad betyder bruttoareal?

Vi angiver et lejemåls størrelse i bruttoareal, der dækker over en boligs samlede areal. I bruttoarealet indgår ydervægge samt lejemålets andel af ejendommens fællesarealer (trappeopgange, svalegange osv.).

Det er ydervæggens indgåelse i bruttoarealet, der eksempelvis bevirker, at de yderste huse i et rækkehusprojekt med identiske boliger opgives som havende flere kvadratmeter end de resterende rækkehuse.

Ansøgning og åbent hus
Hvad sker der, når jeg har ansøgt om et lejemål via hjemmesiden?

Når du har ansøgt om et lejemål via vores hjemmeside, vil du i løbet af få dage modtage en besked fra en Go’Bolig-medarbejder med informationer om fremvisning eller lignende.

En ansøgning via hjemmesiden betyder ikke, at du har reserveret en bolig – du har blot givet os en meddelelse om, at du er interesseret i lejemålet.

Hvordan fungerer jeres åbent hus-arrangementer?

Til et åbent hus-arrangement inviteres du indenfor i et af vores ejendomsprojekter. I nybyggeri kan du typisk se en eller flere prøveboliger på adressen, og hvis ejendommen stadig er under opførelse, er det ikke muligt at se andre lejemål end prøveboligerne. Prøveboligerne giver dog typisk et billede af materialevalg og stil i de resterende lejemål, hvormed du vil kunne danne dig et billede af de andre lejemål i projektet.

Er der tale om åbent hus i en eksisterende ejendom, er der ikke en prøvebolig, og åbent hus-arrangementet vil derfor foregå i en beboet eller tidligere beboet lejlighed.

Ønsker du at leje en bolig i forbindelse med åbent hus, kan du i de fleste tilfælde underskrive en lejekontrakt på stedet. Hvis du underskriver lejekontrakten, forpligter du dig på at leje lejemålet. Som alternativ til den forpligtende lejekontrakt kan du udfylde en interesseblanket, hvor du bliver kontaktet af en medarbejder i dagene efter åbent hus-arrangementet. Her drøfter vi, om du fortsat er interesseret i en lejlighed, og efterfølgende kan du så få tilsendt en lejekontrakt. Interesseblanketten er uforpligtende og ikke en bindende reservation.

NB! Vi tjekker alle interesserede i RKI forud for kontraktindgåelse. 

Har I en venteliste?

Hos Go’Bolig har vi ikke en venteliste. Som alternativ til en venteliste har vi gjort det muligt at oprette en boligagent, hvor du som interesseret kan angive dine ønsker til by og lejepris – og så modtager du en email, så snart der kommer nye ledige lejemål, der matcher dine søgekriterier.

Vil du følge med i nye lejemål og tiltag, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev, hvor vi løbende informerer om nye projekter og lignende.

>>>Tilmeld dig nyhedsbrevet for lejemål i Aarhus<<<

>>>Tilmeld dig nyhedsbrevet for lejemål i København<<<

Husleje og a conto
Hvad er forudbetalt husleje og depositum?

Forudbetalt husleje er leje, som dækker den sidste tid, du bor i lejemålet. Hvis du f.eks. betaler 3 x leje i forudbetalt husleje, skal du altså ikke betale husleje de sidste 3 måneder, du bor i dit lejemål. Da du har 3 måneders opsigelse, skal du således ikke betale husleje i månederne efter, du har opsagt lejemålet.

Depositum er et beløb, du betaler til os ved indflytning. Beløbet sikrer, at vi kan istandsætte lejemålet, når du flytter. Du kan derfor ikke være sikker på at få dit depositum tilbage – det afhænger af istandsættelsen ved fraflytning.

Hvordan fungerer 1. indbetaling (depositum, forudbetale leje og 1. måneds husleje)?

Første indbetaling dækker over depositum, forudbetalt leje og den 1. måneds husleje. Beløbet fremgår af §4 i lejekontrakten og indbetales til det kontonummer, der står angivet i lejekontraktens §3. Vær opmærksom på deadline for indbetaling, der ligeledes fremgår af §4.

Hvornår opkræver I husleje?

Vi opkræver husleje den første hverdag i hver måned. Første gang, der skal betales husleje separat (altså efter 1. indbetaling) modtager du et girokort fra Newsec. Herefter anbefaler vi, at du tilmelder huslejen PBS, så betalingen hver måned sker automatisk.

Hvad betyder a conto?

A conto er en fast forudbetaling, og når der betales a conto til vand og varme betyder det altså, at vand og varme betales forud, og at der senere følges op på, om du som lejer skal foretage en restbetaling eller have penge tilbage.

En forudgående acontobetaling er et skøn af, hvordan dit fremtidige vand- og varmeforbrug vil se ud.

NB! El indregnes typisk ikke i aconto-forbruget, da det ofte afregnes direkte med elselskabet.

Punkter i lejekontrakten
§1 Partnerne og det lejede

Under dette punkt angiver vi lejemålets type. Her er der typisk kryds i ”ejerlejlighed”, og det er ikke en fejl. Derudover kan du se informationer om udlejer, lejer og lejemålet. Vær opmærksom på, at der kun er brugsret til de afkrydsede elementer.

§2 Lejeforholdets begyndelse og ophør

Under dette punkt kan du læse om lejeforholdet begyndelse og ophør. Her kan du blive klogere på indflytning og frist for opsigelse.

§3 Betaling af leje

Her finder du info om betaling af leje og a conto. Fremgår a conto-beløbene for vand, varme og el ikke, afregnes der direkte med forsyningsselskaberne. Kontonummeret til indbetaling fremgår også af denne paragraf, og vi anbefaler, at du efter at have betalt husleje første gang, opsætter en PBS-aftale, så betalingen fremover sker automatisk

§4 Depositum og forudbetalt leje

§44 oplyser om 1. indbetaling, og her kan du læse om depositum og forudbetalt leje. Du finder kontonummeret til indbetaling i §3. Vær opmærksom på deadline for indbetaling.

§5 Varme, køling, vand og el

Her finder du informationer om varme, vand, el og køling, og her angiver vi, om vi leverer vand, varm, el og køling, eller om du selv er ansvarlig for at tilmelde dig hos forsyningsselskaberne. Leverer vi forsyningerne, opkræves du et a conto-beløb

NB! Typisk er det ikke muligt at få køling (aircondition) i lejemålene, hvorfor du ikke selv skal tilmelde dig dette, selvom der er afkrydset i ”nej” på lejekontrakten.

§6 Fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester

Her angiver vi, om vi som udlejer leverer signalforsyning og internet.

§7 Lejemålets stand ved indflytning

Under dette punkt informeres du om, at der afholdes indflytningssyn, hvor lejemålets stand konstateres. Derudover står det angivet, at du har 14 dage efter indflytning til at fremsende en mangelliste til Newsec.

§8 Vedligeholdelse

Her angives det, at du har den indvendige vedligeholdelsespligt på lejemålet. Indvendigt vedligehold dækker over, at du ved fraflytning hæfter for, at vægge, lofter, træværk og gulv er i god stand. Tilsvarende skal du sørge for løbende at holde hårde hvidevarer pæne og velholdte.

§9 Inventar

§9 angiver lejemålets inventar. Lejemålet indeholder kun det inventar, der er afkrydset, ligesom der kan være tilføjet ekstra inventar under ”andet”.

§10 Beboerrepræsentation, husdyrforhold, husorden og øvrige oplysninger om det lejede

Her oplyser vi, om der er etableret beboerrepræsentation, samt om det er tilladt at holde husdyr i lejemålet. Derudover angiver vi, om der foreligger en husorden. Hvis der findes en husorden, er denne vedlagt lejekontrakten.

§11 Særlige vilkår

§11 angiver, om der er tilføjelser eller fravigelser i forhold til de almindelige regler og vilkår. Det kan være information om indflytning, lejeregulering, rygning osv.

Indflytning
Hvornår modtager jeg detaljer om min indflytning?

Du modtager detaljer om tidspunkt for indflytning senest en uge inden indflytningsdatoen. Dette vil typisk være via email.

Hvad skal jeg huske umiddelbart efter indflytning?

Efter indflytningssynet har du 14 dage til at indsende en fejl- og mangelliste til Newsec.

Hvordan bliver jeg tilmeldt el?

Typisk skal du selv tilmelde dig el, og i de fleste tilfælde vil du modtage en fuldmagt sammen med lejekontrakten, som du kan vælge at skrive under på. Fuldmagten er fra et specifikt el-selskab, og skriver du under, er du tilmeldt hos dem. Da der er frit elvalg i Danmark, er du også velkommen til selv at tilmelde dig et andet el-selskab.