Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken omfatter behandlingen af personoplysninger om besøgende på hjemmesiden gobolig.dk herunder indsamling af kontaktinformationer i forbindelse med fx elektroniske interessekort.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Go’Bolig - Koncenton A/S.
Prismet
Silkeborgvej 2
DK-8000 Aarhus
+45 69 60 70 40
CVR-nr: 36547065

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Vi har derimod en person, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende Go’Bolig’s anvendelse af personoplysninger: gdpr@koncenton.com.

Formålene med behandlingen og retsgrundlaget

Personoplysninger bruges først og fremmest til få et større kendskab til hjemmesidebrugernes interesser. Vi indsamler således oplysninger om dig, så vi kan vise dig relevant indhold og markedsføringsmateriale.

Vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Vi indsamler således aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, udfylde et interessekort, tilmelde dig et arrangement, købe et produkt eller deltage i en undersøgelse, hentet en guide, deltaget i en konkurrence eller fået adgang til beskyttet indhold mv.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler almindelige personoplysninger gennem hjemmesiden. Oplysninger vi indsamler er almindelige kontaktoplysninger såsom navn, mail, adresse samt i visse tilfælde CPR-nummer i relation til vores service.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Personoplysningerne deles med tredjeparter, der hjælper os med at analysere personoplysningerne, så vi kan målrette vores markedsføring. Eksempelvis bruger vi personoplysninger fra hjemmesiden til at sikre, at vi sender markedsføring ud til lignende personer gennem Facebook.

Personoplysningerne behandles desuden på vores vegne af vores it-leverandører (databehandlere), der har det primære formål, at administrere den enkeltes lejeforhold.

Der foretages kreditgodkendelse ved at dele de indsamlede informationer, herunder CPR-nummer, med RKI.


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi sender personoplysninger til tredjelande udenfor EU. Grundlaget er EU – U.S. Privacy Shield, hvis ikke det sker på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.

CPR-numre deles ikke med tredjelande.
 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra hjemmesiden. Enten via cookies eller via formularer. Vi kombinerer personoplysninger fra hjemmesiden med generelle oplysninger om lignende personer gennem analysetjenester og sociale medier for at danne os et bedre billede af dine interesser.


Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares i to år efter de cookies, der indsamler personoplysningerne er slettet. Sletning sker dog så snart, du måtte bede om det, hvis vi efter databeskyttelsesforordningen er forpligtede til det.

Samtykke opbevares i fem år, efter det senest er anvendt, da vi er forpligtede til at kunne dokumentere, at du har givet samtykke, og da forældelsesfristen for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen er fem år.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.
 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger i vores cookiebanner.

Tilbagetrækning ad samtykke afgivet via formular kan ske ved at kontakte Go’Bolig som angivet under kontaktoplysninger.

Dine rettigheder

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se ovenfor).

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
     

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk